Menu

AB Vestermarken

Praktisk info

Her på siden kan du finde alt praktisk info.
Fra affald, parkeringsregler, vicevært, vaskeri, opskrivning og husdyr til internet/TV

Affald

Containergården

I containergården er der affaldsbeholdere til glas, madaffald, metal, karton/papir og restaffald. Der må IKKE hensættes nogen former for affald ved siden af affaldsbeholdere eller containerne, da det tiltrækker rotter.

Den nye af affaldssortering (2022) er endnu ikke kommet på plads, og foreningens beboere afventer i øjeblikket nærmere information fra Roskilde Kommune.

Affaldsstation

Der er en affaldstation ved hver hjørne af de 3 blokke, samt på containerpladsen, hvor glas, madaffald, metal og restaffald kan afleveres. Affaldsbeholderen må ikke fyldes mere, end at låget på den kan lukke HELT i.

Hvis der ikke er plads i den affaldsbeholder, som du ønsker at aflevere dit affald i, så skal du benytte én af de andre affaldsbeholdere – typisk på containerpladsen, hvor der er ekstra af alle affaldsbeholdere.

Beholder

Beholder til karton/papir står ved gavlen af hver blok

Husdyr

AB Vestermarken

Hunde og løse katte er ofte et problem, hvor der bor mange mennesker. Det vil vi gerne undgå i vores forening, og derfor har vi nogle helt klare regler på det område

Der skal derfor altid søges om tilladelse hos bestyrelsen, INDEN man anskaffer sig et husdyr.

En vedtægtsændring i 2021 gør, at der ikke kan gives tilladelse til husdyr i de ét-værelses lejligheder.

Det er ikke tilladt at medbringe sit husdyr i kælderen

Internet & TV

Har du spørgsmål eller problemer med din Internetforbindelse, så kom ned på kontoret og lad os snakke om det.

Det er vores erfaring, at langt de fleste fejl skyldes det udstyr, som den enkelte andelshaver har tilsluttet. Så undersøg venligst dit eget udstyr inden du retter henvendelse til bestyrelsen.

Skulle der opstå fejl på foreningens udstyr, så vil der blive sat en seddel op i opgangene indenfor 24 timer.

YouSee Kabel-TV

Her kan du finde information om væsentlige forstyrrelser på YouSee.

https://kundeservice.yousee.dk/driftsinformation/liste

Har du problemer med dit TV-signal skal du rette henvendelse til YouSee.

Dette gælder også, hvis du ønsker at ændre din tv-pakke.

Legepladsen

Legepladsen er indrettet på en måde, så både små og store børn kan lege der.
Det er et rigtig dejligt sted for børnene at mødes og lege sammen, og at lære hinanden at kende.

Opskrivning

Pris

Det koster et engangsbeløb på 325 kr. at blive skrevet op på foreningens venteliste.

Kontakt

Vi tager IKKE imod penge på kontoret, men du er meget velkommen til at sende en mail til vestermarkenab@gmail.com med dit navn og adresse. Så sender vi en mail retur vedhæftet en PDF-fil.

Indbetaling

Som forening gælder det om at holde omkostningerne så langt nede som muligt. Derfor får du ikke en bekræftelse på din indbetaling, og du hører først fra administrator, NÅR der bliver en ledig lejlighed.

Parkering

Den 1.december 2018 blev der indgået ny aftale med parkeringsselskabet Q-Park, som kontrollerer foreningens område.

Den nye aftale betyder, at alle biler, der parkeres på foreningens område i mere end én time, skal have en parkeringstilladelse. Gæster skal derfor huske, at stille parkeringsskiven ved ankomst.

Gæstetilladelser, som er gyldig i 48 timer, udfyldes med korrekt dato og starttid, og lægges indvendigt i forruden, således at den læses udefra af parkeringsvagten.

En fast parkeringstilladelse udstedes af bestyrelsen, og kun mod forevisning af registreringsattest og sygesikringsbevis.

Der er 187 parkeringsbåse i foreningen, og de fyldes efter “først til mølle”-princippet. Så selvom man har en tilladelse til at parkere på foreningens område, så kan man sagtens opleve, at der ikke er ledige parkeringsbåse.

Ved en pålagt uberettiget parkeringsafgift, bedes man rette henvendelse til Q-Park

Postkasse

AB Vestermarken

Post er efterhånden en sjældenhed, men det er reklamer så langt fra.

Tøm din postkasse, så du kan modtage relevant post. Det kunne jo være et vigtigt brev, der skulle være plads til.

På nedenstående link kan du vælge reklamer helt fra, eller også kan du vælge lige præcis de reklamer, som du måtte ønske at modtage. Men tænk på miljøet – og traf et valg.

https://fk.dk/Contact/Forbrugerkontakt/Reklamernejtakformular

Rengøring

Ta’ venligst dørmåtten ind.

Der er rengøring af alle trappeopgangene, samt i vaskeriet hver mandag, og det vil være en fantastisk stor hjælp for rengøringsfolkene, hvis hver beboer tog deres dørmåtte ind i deres entré søndag aften.

Vaskeri

Det er god stil i vaskekælderen, at gøre klar til den næste, som skal vaske.

Åben lågerne, så vaskemaskinen kan “trække vejret” i pausen, således at der ikke dannes kondens inde i vaskemaskinen.

Stil en vaskevogn klar for enden af vaskepladsen.

Brug kosten til at rengøre fnugfiltret i tørretumbleren, så tørrer tøjet langt hurtigere, og det bliver mindre slidt – til glæde for både dig og miljøet.

Hold så vidt muligt lågerne lukket til tørretumblerne, så eventuelt restvarme forbliver i dem. Så sparer foreningen – og dermed du penge, og samtidig tilgodeser vi miljøet.

Vaskevognene er kun til brug for rent tøj. Børn må hverken sidde i dem eller kører rundt med dem i vaskeriet, ligesom vaskevognene heller ikke må fjernes fra vaskeriet.

Vaskevogne, som ikke er i brug, stilles under borderne i rullerummet.

Vær opmærksom på, at rullen kan være varm i lang tid efter, at den er slukket.

Der meget lydt i bebyggelsen, og selvom der er monteret støjdæmpende loftplader i vaskeriet, så bedes man venligst vise hensyn til de omkringboende.

Ingen husdyr

Det er ikke tilladt at medbringe nogen former for husdyr i vaskekælderen.

Ventilation i lejlighederne

Udsugningmotor på loft

Der er etableret ventilation i alle lejlighederne, således at der ikke opstår skimmelsvamp

Udsugningsventil

Udsugningsventilerne i badeværelset og køkkenet må IKKE blændes af, og skal holdes rene,  så der er fri passage for luftgennemstrømning

Spalteventil

Der er spalteventiler i vinduer og døren til altanen, og de bør stå åbne, således at lejligheden ventileres optimalt 

Vicevært

Viceværterne kan dagligt træffes på deres kontor, Køgevej 132 i kælderen, mellem kl.07:30 og kl.08:00 eller på telefon 4635 8989, hvor der også kan indtales besked.