Menu

AB Vestermarken

Bestyrelsen

Medlemmer

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Foreningens årlige generalforsamling

Bestyrelsen består af fem personer, som vælges for en to-årig periode på foreningens årlige generalforsamling.

Formanden er på valg hvert år
Næstformanden er på valg i 2025
Kasseren er på valg i 2025
Bestyrelsesmedlem er på valg i 2024
Bestyrelsesmedlem er på valg i 2024

Herudover vælges der to suppleanter for en et-årig periode.

Vestermarkens generalforsamling afholdes den 22.10 kl. 19:00 i Ringparkens Beboerhus.