Affald

I containergården er der affaldsbeholdere til glas, madaffald, metal, karton/papir og restaffald

Der må IKKE hensættes nogen former for affald ved siden af affaldsbeholdere eller containerne, da det tiltrækker rotter

Der er en affaldstation ved hver hjørne af de 3 blokke, samt på containerpladsen, hvor glas, madaffald, metal og restaffald kan afleveres.

Affaldsbeholderen må ikke fyldes mere, end at låget på den kan lukke HELT i.

Hvis der ikke er plads i den affaldsbeholder, som du ønsker at aflevere dit affald i, så skal du benytte én af de andre affaldsbeholdere - typisk på containerpladsen, hvor der er ekstra af alle affaldsbeholdere.

Beholder til karton/papir står ved gavlen af hver blok