Bestyrelseskontor
Bestyrelsen består af fem personer, som vælges for en to-årig periode på foreningens årlige generalforsamling.

Formanden er på valg i 2020
Næstformanden er på valg i 2020
Kasseren er på valg i 2020
Bestyrelsesmedlem er på valg i 2019
Bestyrelsesmedlem er på valg i 2019

Herudover vælges der to suppleanter for en et-årig periode.

Vestermarkens generalforsamling afholdes tirsdag den 29. oktober 2019 kl.1900 i Ringparkens Beboerhus.