Bestyrelseskontor
Bestyrelsen består af fem personer, som vælges for en to-årig periode på foreningens årlige generalforsamling.

Formanden er på valg i 2022
Næstformanden er på valg i 2022
Kasseren er på valg i 2022
Bestyrelsesmedlem er på valg i 2021
Bestyrelsesmedlem er på valg i 2021

Herudover vælges der to suppleanter for en et-årig periode.

Vestermarkens generalforsamling afholdes tirsdag den 26. oktober 2021 kl.1900 i Ringparkens Beboerhus.